Konkurs literacki Thriller

Pierwsza edycja konkursu literackiego w języku angielskim dobiegła końca. Spośród 15 nadesłanych prac komisja egzaminacyjna wyłoniła trójkę zwycięzców.

Miejsce I: Wiktoria Grądziel: The Girl in the Red Coat

Miejsce II: Ola Rogożkin: Piece of Jewellery

Miejsce III: Blanka Pawłowska: The Sound Behind Me

Serdecznie dziękujemy Radzie Rodziców za ufundowanie cennych nagród.