Konkurs tłumaczeniowy Juvenes Translatore

Po raz pierwszy nasza szkoła została wylosowana w konkursie tłumaczeniowym Juvenes Translatores.

Mogło wziąć w nim udział maksymalnie pięć osób. Konkurs odbył się 26 listopada w naszej szkole: uczestnicy to: Adam Adamiuk, Aleksander Olszewski, Aleksandra Sajewska- z klasy 2GB1, Maja Gasperowicz klasa 2GC, Jagoda Krupiewska z 2GA. Tłumaczenia ocenia Dyrekcja Generalna ds. Tłumaczeń Pisemnych. W konkursie mogli wziąć udział również uczniowie, którzy uczą się łaciny lub greki. Organizatorzy zachęcali uczniów do tłumaczenia na swój język ojczysty lub język, który znają najlepiej. Takie założenie  wynika stąd, że sztuka przekładu polega w dużej mierze na umiejętnym posługiwaniu się językiem ojczystym, a nie tylko na znajomości języków obcych. Pierwszym etapem tłumaczenia jest zrozumienie tekstu; drugim, i prawdopodobnie trudniejszym etapem, jest sprawne użycie języka docelowego (tj. języka, na który tłumaczony jest tekst), pozwalające na napisanie tekstu, który dobrze się czyta i który zawiera wyrażenia charakterystyczne dla danego języka.

Trzymamy kciuki i czekamy na wyniki!