Mimo zajęć zdalnych wiele się dzieje!

Klasy 2d i 3a wzięły udział 26 listopada i 10 grudnia w grze online dotyczącej różnorodności językowej organizowanej przez Fundację Polskie Forum Migracyjne.

Uczniowie mieli do wykonania interaktywne zadania, a żeby to zrobić – musieli posługiwać się językami obcymi (tymi, których się uczą lub których zupełnie nie znają) oraz przywoływać swoje wiadomości na temat różnorodności językowej Europy. Wykorzystane zostały rozmaite aplikacje do nauki języków obcych.
Za wykonanie zadań oraz współpracę w grupie i z prowadzącymi uczniowie otrzymywali punkty w międzyszkolnej rywalizacji! Wyniki będą w styczniu.
Wszystkie grupy dzielnie walczyły, dużo się nauczyły i co najważniejsze miały urozmaiconą naukę zdalną.

Takie zajęcia to doskonały sposób na wzmacnianie kompetencji językowych uczniów, wsparcie ich w przełamywaniu bariery językowej w posługiwaniu się językami obcymi. Budują poczucie własnej wartości tych, którzy mówią innymi językami niż polski. Udział w grach jest bezpłatny. Zajęcia są realizowane w ramach Projektu „Języki – klucz do poznania świata!”. Wzmacnianie kompetencji językowych, społecznych i poznawczych uczniów warszawskich szkół, edycja 2020/2021, współfinansuje m.st. Warszawa.