MOKOTOWSKI BIEG SGH

14 maja odbył się największy bieg charytatywny
 organizowany przez studentów w Polsce.
Uczestnicy mieli do wyboru trasy o długości 1, 5 i 10 km.
Przebiegały one przez ulice dzielnicy Mokotów w pobliżu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Środki uzyskane z wydarzeniami zostaną przekazane na pomoc choremu dziecku – Lence. Jest to główny, ale nie jedyny, cel projektu. Poza pomocą charytatywną bieg promował zdrowy i aktywny tryb życia w zróżnicowanych środowiskach. Do jego osiągnięcia przyczyniło się zaangażowanie wielu ambasadorów ze świata sportu.

Przy organizacji biegu pracowało kilkunastu wolontariuszy z naszej szkoły. Bardzo dziękujemy za zaangażowanie w projekt.