Odbiór świadectw dojrzałości w dniu 5 lipca 2021 roku

Dyrektor Zespołu Szkół nr 22 im. Emiliana Konopczyńskiego zaprasza  po odbiór świadectw dojrzałości z egzaminu maturalnego w dniu 5lipca 2021 roku od godz. 12:00