Pomoc psychologa i pedagoga

Uczniowie, rodzice i pracownicy naszej szkoły mogą skorzystać z pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

PSYCHOLOG SZKOLNY
MAŁGORZATA LIBMAN-SOKOŁOWSKA

Poniedziałek 9:00 – 14:00

Wtorek 9:00 – 12:30

Środa 13:00 – 18:00

Czwartek 10:30 – 14:00

Piątek 9:00 – 14:00

PEDAGOG SZKOLNY
MARIUSZ OBIJALSKI

Poniedziałek 8:00 – 13:00

Wtorek 12:30 – 17:30

Środa 12:30 – 17:30

Czwartek 8:00 – 12:00

Piątek 8:00 – 12:00

Bezpłatna pomoc w trudnych sytuacjach - instytucje zewnętrzne

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1

Badania i konsultacje psychologiczne dla uczniów naszej szkoły, doradztwo zawodowe, poradnictwo dla rodziców.

ul. Złota 9 lokal 3, 00-019 Warszawa

tel. (22) 826-99-86

https://ppp1.waw.pl/

Informacja o telefonach zaufania dla dzieci, młodzieży i dorosłych

Bezpośrednie zagrożenie życia

tel. 112

Wsparcie dla osób doświadczających przemocy w rodzinie

OŚRODKI POMOCY RODZINIE

Pomoc psychologiczna i psychoterapia dla dzieci i młodzieży

BEZPŁATNA POMOC PSYCHOLOGICZNA

Ośrodki Pomocy Społecznej (pomoc materialna, psychologiczna, prawna)

OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ