Program praktyk dla klas II i III

Terminy praktyk uczniowskich:

KLASA III 9-20 MAJA 2022

TERMIN POWIADOMIENIA KIEROWNIKA SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO O SAMODZIELNYM ZNALEZIENIU FIRMY, W KTÓREJ UCZEŃ BĘDZIE ODBYWAĆ  PRAKTYKI MIJA 5 MARCA.

UMOWA ORAZ DZIENNIK PRAKTYK ZOSTANIE PRZEKAZANA W SZKOLE.