Projekt edukacyjny Powstancy’44 – pamiętamy!

Lekcja historii na Powązkach Wojskowych. W ramach projektu edukacyjnego Powstańcy’44 – pamiętamy! uczniowie kl. 1c mieli okazję wzbogacić swoją wiedzę na temat Powstania Warszawskiego. Podczas spaceru przybliżone zostały okoliczności wybuchu powstania, jego

przebieg oraz losy ludności cywilnej i sylwetki młodych bohaterów – sanitariuszy i kurierów Harcerskiej Poczty Polowej, a także młodocianych żołnierzy Powstania.