Projekt „Zrozumieć znane, dostrzec nieznane – jak geografia tłumaczy świat?”

Uczniowie klas 2b i 4b w środę 28 września 2022 r. mieli niezwykłą okazję uczestniczyć w wykładzie prowadzonym przez dr Tomasza Witesa w murach Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Spotkanie było pierwszym z ośmiu, jakie realizowane będzie w ramach

organizowanym przez WGiSR UW pod patronatem Ministerstwa Edukacji i Nauki. Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa w ramach programu MEiN pod nazwą: Nauka dla Społeczeństwa.
Nasze liceum jest jedynym w Warszawie, które zostało zakwalifikowane do ww. projektu. Z całego kraju tylko 16 szkół bierze udział w przedsięwzięciu.
Tematem wykładu było: Masz jakiś problem? Nie jesteś sam! Patologia społeczna w ujęciu geograficznym. Uczniowie zostali zapoznani z koncepcją miasta inteligentnego oraz z różnego typu patologiami, jakie można dostrzec w naszym otoczeniu. Teraz czas na działanie ze strony uczniów – przygotują prezentacje obrazujące zarówno elementy inteligentnego miasta/społeczeństwa/komunikacji jak i patologie w tych obszarach.