Rada Rodziców 2022/2023

Rada Rodziców oprócz swojej przewidzianej prawnie roli konsultacyjnej dla Dyrekcji szkoły zajmuje się również wspieraniem rozmaitych inicjatyw organizowanych w szkole i na rzecz uczniów naszej szkoły. Rada Rodziców gromadzi fundusze pochodzące z dobrowolnych składek rodziców lub darowizn. Fundusze przeznaczane są na pomoc finansową dla naszych uczniów, taką jak finansowanie przedsięwzięć organizowanych przez naszą młodzież, finansowanie zakupu książek lub wyposażenia szkoły itp.

PRZEWODNICZĄCA

Grażyna Brzozowska

WICEPRZEWODNICZĄCA

Beata Strzelczyk

 

SKARBNIK

Aleksandra Grzejszczak

CZŁONKOWIE

Michał Kowalczyk

Maciej Skura

Wpłat prosimy dokonywać tytułem: 
darowizna na cele statutowe (imię i nazwisko dziecka, klasa).

Nr konta Rady Rodziców:

47 1500 1126 1211 2010 6130 0000