Rada Rodziców 2021/2022

Rada Rodziców oprócz swojej przewidzianej prawnie roli konsultacyjnej dla Dyrekcji szkoły zajmuje się również wspieraniem rozmaitych inicjatyw organizowanych w szkole i na rzecz uczniów naszej szkoły. Rada Rodziców gromadzi fundusze pochodzące z dobrowolnych składek rodziców lub darowizn. Fundusze przeznaczane są na pomoc finansową dla naszych uczniów, taką jak finansowanie przedsięwzięć organizowanych przez naszą młodzież, finansowanie zakupu książek lub wyposażenia szkoły itp.

PRZEWODNICZĄCA

Elżbieta Przybyłek

WICEPRZEWODNICZĄCA

Katarzyna Myszczyszyn

SKARBNIK

Aleksandra Grzejszczak

CZŁONKOWIE

Beata Strzelczyk

Dariusz Gajewski

Wpłat prosimy dokonywać tytułem: 
darowizna na cele statutowe (imię i nazwisko dziecka, klasa).

Nr konta Rady Rodziców:

47 1500 1126 1211 2010 6130 0000