REKRUTACJA 2021/2022

Najniższa liczba punktów kwalifikująca do przyjęcia do  Liceum w roku szkolnym 2021/2022:

klasa 1a  (mat-fiz-ang)   155,9 pkt

klasa 1b  (mat-geo-ang)   158,49pkt
klasa 1c  (j.pol-his-wos)   153,4 pkt
klasa 1 d  (biol- chem-mat)  156,1 pkt
klasa 1e (j.pol-j.hiszp-j.ang)   154,9 pkt
Od 23 lipca godz. 8:00 do 30 lipca godz.15:00 kandydaci zakwalifikowani są zobowiązani potwierdzić wolę przyjęcia do szkoły składając w sekretariacie:
1.  oryginał świadectwa ukończenia szkoły
2.  oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
3.  wypełniony kwestionariusz (do pobrania ze strony)
4.  karta zdrowia
5.  dwa zdjęcia do legitymacji

Dokumenty należy dostarczyć osobiście w godzinach pracy sekretariatu 9:00-15:00.