Rekrutacja 2021/2022

Drodzy Kandydaci,

przypominamy, iż od 25 czerwca 2021 roku do 14 lipca 2021 roku w godz. 09:00 – 15:00 kandydaci składają kopie świadectw ukończenia szkoły oraz kopie zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.