Komisja rekrutacyjna pracuje w godzinach 9:00-15:00.

Od 21 lipca 2023 (od 12:00) do 26 lipca 2023 do godz. 15:00 kandydaci do szkół ponadpodstawowych składają w szkole, do której zostali zakwalifikowani, oryginały świadectw oraz oryginały zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Dodatkowo należy dostarczyć: kwestionariusz osobowy, zdjęcie w wersji elektronicznej, zgoda na wyjazd integracyjny.

Kwestionariusz osobowy:

Zgoda na wyjazd integracyjny organizowany we wrześniu:

Kolorowe zdjęcie do legitymacji szkolnej w wersji elektronicznej:

(wysłane na maila: rekrutacja.zs22@konopczynski.com lub przyniesione na pen-drive). 

* nazwa pliku: Imię i nazwisko, klasa

* rozmiar: nie mniej niż 20×25 mm

* rozdzielczość: 300 dpi

*format: jpg, jpeg, tif, gif

Zasady rekrutacji

Najniższa liczba punktów kwalifikująca do przyjęcia do Liceum w roku szkolnym 2022/2023:

KLASA 1A (MAT-FIZ-ANG) 154,9 pkt

KLASA 1B (MAT-GEO-ANG) 155,8pkt

KLASA 1D (BIOL-CHEM-MAT) 157,65 pkt

KLASA 1E (J.POL-J.HISZP-J.ANG) 157,9 pkt

KLASA 1F (BIOL-CHEM-MAT) 157,65 pkt

KLASY 1C i 1G BĘDĄ ISTNIAŁY OD ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

REGULAMIN REKRUTACJI

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

WYKAZ PALCÓWEK REALIZUJĄCYCH
BADANIA LEKARSKIE

Podstawa prawna:

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

2.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów

3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 prawo oświatowe