Drodzy Kandydaci,

20 lipca 2022r. o godz. 14:00  zostanie opublikowana lista zakwalifikowanych do szkoły.

21-27 lipca 2022r. w godzinach 9:00-15:00  kandydaci potwierdzają wolę podjęcia nauki w szkole, do której zostali zakwalifikowani, poprzez złożenia oryginałów
·  świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
·  zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty,
·  zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań do podjęcia nauki zawodu (uczniowie technikum).

Dodatkowo należy złożyć: 2 podpisane zdjęcia oraz kwestionariusz osobowy kandydata – do pobrania niżej.

28 lipca 2022r. o godz. 14:00 zostanie opublikowana lista przyjętych do szkoły.

Zasady rekrutacji

Najniższa liczba punktów kwalifikująca do przyjęcia do Liceum w roku szkolnym 2021/2022:

KLASA 1A (MAT-FIZ-ANG) 155,9 pkt

KLASA 1B (MAT-GEO-ANG) 158,49 pkt

KLASA 1C (J.POL-HIS-WOS) 153,4 pkt

KLASA 1D (BIOL-CHEM-MAT) 156,1 pkt

KLASA 1E (J.POL-J.HISZP-J.ANG) 154,9 pkt

KLASY 1E I 1F BĘDĄ ISTNIAŁY OD ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

REGULAMIN REKRUTACJI

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

WYKAZ PALCÓWEK REALIZUJĄCYCH
BADANIA LEKARSKIE

Podstawa prawna:

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

2.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów

3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 prawo oświatowe