DZIEŃ OTWARTY: 10 kwietnia 2024r. godz. 18:00

Spotkajmy się w Konopie!

Kwestionariusz osobowy:

Zgoda na wyjazd integracyjny organizowany we wrześniu:

Kolorowe zdjęcie do legitymacji szkolnej w wersji elektronicznej:

(wysłane na maila: rekrutacja.zs22@konopczynski.com lub przyniesione na pen-drive).

* nazwa pliku: Imię i nazwisko, klasa

* rozmiar: nie mniej niż 20×25 mm

* rozdzielczość: 300 dpi

*format: jpg, jpeg, tif, gif

Zasady rekrutacji

Najniższa liczba punktów kwalifikująca do przyjęcia w roku szkolnym 2023/2024:

KLASA 1A (MAT-ANG) 159,4 pkt

KLASA 1B (MAT-GEO-ANG) 161,1pkt

KLASA 1C (J.POL-J.HISZP-J.ANG) 160,2 pkt

KLASA 1D (BIOL-CHEM-MAT) 161,9 pkt

REGULAMIN REKRUTACJI

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

WYKAZ PALCÓWEK REALIZUJĄCYCH
BADANIA LEKARSKIE

Podstawa prawna:

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

2.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów

3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 prawo oświatowe