Obowiązek informacyjny wobec wspólników spółki cywilnej współpracujących z Zespołem Szkół Nr 22 im. Emiliana Konopczyńskiego 

Obowiązek informacyjny dla osób reprezentujących stronę umowy w przypadku spółdzielni, spółek handlowych i innych podmiotów, których działanie podejmowane jest przez reprezentantów 

Obowiązek informacyjny wobec pracowników podmiotów zewnętrznych współpracujących z Zespołem Szkół Nr 22 im. Emiliana Konopczyńskiego 

 

Klauzula informacyjna dla osób objętych monitoringiem wizyjnym w Zespole Szkół Nr. 22 im. Emiliana Konopczyńskiego w Warszawie

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z wprowadzeniem w placówce monitoringu wizyjnego