Samorząd szkolny

PrzewodniczącY

Stanisław Wolny – klasa 3b

Zastępca

Jakub Skrzypczyk – klasa 3b

CZŁONKOWIE

Miłosz Marczuk – klasa 3b

Wiktoria Belowska – klasa 3b

Michał Markiewicz – klasa 4pe