Śladami wielkich polskich matematyków

14 i 15 marca  klasy matematyczne uczestniczyły w wycieczce po Warszawie „Śladami wielkich, polskich matematyków”. Uczniowie przeszli Krakowskim Przedmieściem spod pałacu Stanisława Staszica na teren Uniwersytetu Warszawskiego słuchając opowieści o powstaniu Warszawskiego Towarzystwa Naukowego. Zatrzymali się na chwilę przy Dowództwie Garnizonu Warszawa, aby przyjrzeć się pamiątkowej tablicy upamiętniającej dokonania Mariana Rajewskiego, Jerzego Różyckiego i Henryka Zygalskiego – matematyków polskiego wywiadu, którzy pierwsi złamali kod enigmy. Ich praca ogromnie pomogła kryptologom w Bletchley Park i przyczyniła się do zwycięstwa aliantów w II wojnie światowej. Następnie uczniowie udali się na Powązki, gdzie odwiedzili groby: Stefana Mazurkiewicza, Wacława Sierpińskiego, Karola Borsuka i patrona naszej szkoły – Emiliana Konopczyńskiego.
matematyka 2