Spotkanie z panią Batszewą Dagan

Świadkiem Holocaustu, więźniarką obozu KL Auschwitz, KL Ravensbrück i KL Malchow.

W czwartek, 28 stycznia br. nasi uczniowie mieli możliwość spotkania online z Panią Batszewą Dagan – autorką wierszy i opowiadań opisujących Jej wspomnienia z czasów Holokaustu. Pani Batszewa przekazuje wiedzę o zagładzie kolejnym pokoleniom. Było to wyjątkowe spotkanie i niezapomniane dla wszystkich przeżycie!

Poniżej zamieszczamy link na nasz Blog. Można tam przezcytać sprawozdanie z tego spotkania.