Informacje o projekcie -Szkoła Badaczy

Cel główny projektu: Rozwijanie u uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. Gustawa Morcinka, Szkoły Podstawowej nr 12  im. Powstańców Śląskich, Szkoły Podstawowej nr 34  im. Stanisława Dubois, Szkoły Podstawowej nr 220 im. Stanisława Kopczyńskiego, LXXV Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego, LXXXIII Liceum Ogólnokształcącego im. Emiliana Konopczyńskiego, Technikum Architektoniczno-Budowlanego im. Stanisława Noakowskiego, Technikum Elektryczno-Elektronicznego nr 1 im. Emiliana Konopczyńskiego kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy poprzez organizację zajęć dodatkowych dla 1721 uczniów (911 dziewcząt, 810 chłopców), tworzenie warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu i wykorzystaniu TIK do 31.12.2020 r.

Grupa docelowa: 1721 uczniów (911 dziewcząt, 810 chłopców) ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Gustawa Morcinka, Szkoły Podstawowej nr 12  im. Powstańców Śląskich, Szkoły Podstawowej nr 34  im. Stanisława Dubois, Szkoły Podstawowej nr 220 im. Stanisława Kopczyńskiego, LXXV Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego, LXXXIII Liceum Ogólnokształcącego im. Emiliana Konopczyńskiego, Technikum Architektoniczno-Budowlanego im. Stanisława Noakowskiego, Technikum Elektryczno-Elektronicznego nr 1 im. Emiliana Konopczyńskiego.

Regulamin Projektu „Szkoła badaczy” RPMA.10.01.02-14-8057/17