Szkolny Festiwal Kultury ” Emilian ” 2022

Szkolny Festiwal Kultury ” Emilian” odbędzie się w czerwcu 2022 r.

Uczniowie Zespołu Szkół nr 22 biorą udział w następujących kategoriach:

I Kategoria – dla klas I, II i 3 T ( obowiązkowo – do wyboru 1kategoria z poniższych ):

1.Teatr

2.Kabaret

3.Film

UWAGA! Scenariusze przedstawień, scenek kabaretowych i filmów, należy oddać do końca stycznia 2022 r. – do Pani Dyrektor Małgorzaty Staryńszczak i Pani prof. Ewy Edyty Zdziery ( 2 wydrukowane kopie ).

II Kategoria – indywidualna:

1. Fotografia

2. Wiersz 

Klasy ubiegają się o Statuetkę Emiliana, nagrody pieniężne oraz rzeczowe ufundowane przez Dyrekcję i Radę Rodziców Zespołu Szkół nr 22. Przewidziana jest także szczególna nagroda – Grand Prix Festiwalu Kultury Emilian 2021 – za wyjątkowe dokonania, osobowość, działanie, wartości etc. 

Wszystkich młodych artystów, którzy chcą omówić swoją koncepcję, pomysły czy tematy wybranych tekstów kultury, zapraszam do sali 305, w każdy czwartek, godzina 14.30.