Wycieczka do BioCentrum Edukacji Naukowej klas biologicznych

19 i 20 stycznia  nasi maturzyści korzystając z zaproszenia Fundacji Marcelego Nenckiego Wspierania Nauk Biologicznych oraz BioCentrum Edukacji Naukowej wzięli udział w wykładach i dyskusjach nt.: Zastosowanie bakteriofagów w biotechnologii oraz Komórki macierzyste w nauce, medycynie i przemyśle. Jak widać po minach wszyscy wyszli zadowoleni i wzbogaceni o nową ciekawą wiedzę 🙂