Wykład „ O paradoksach”

16 marca 2022r.  uczniowie klas matematycznych mieli przyjemność wzięcia udziału w wykładzie przeprowadzonym przez dr Piotra Chrząstowskiego-Wachtela, o teamtyce paradoksów. Profesor na początku spotkania zwięźle wyjaśnił pojęcie paradoksu, odwołując się do przykładu o Achillesie i żółwiu, które sformułował w V w.p.n.e. grecki filozof- Zenon z Elei. Treść ,,paradoksu brzmiała, iż Achilles nigdy nie dogoni żółwia, gdyż żółw zawsze będzie nieco dalej względem Achillesa. Sformułowany przykład ukazywał trudność w zrozumieniu czasu i przestrzeni jako wielkości ciągłych. Następnie dr Piotr Chrząstowski-Wachtel przystąpił do omawiania paradoksu bliźniąt, który z pewnością można określić mianem godnego uwagi. Przedstawiona przez doktora perspektywa obu bliźniąt pozwalała ostatecznie stwierdzić, że nie zachodzi żaden paradoks. Warta zauważenia jest wspomniana przez doktora  gra Bernoullego, której ostateczny przebieg niewątpliwie może zdziwić odbiorcę. Matematyk podczas omawiania dalszej części tematu wspomina o paradoksie omnipotencji, który zapadł mi w pamięci. Zaprezentowany problem polega na rozważaniu czy Bóg faktycznie jest bytem wszechmogącym, jak wierzą chrześcijanie. Na koniec prelegent przybliżył nam spór Protagorasa z Euathosem.

Uważam, że spotkanie z dr Piotrem pozwoliło uczniom naszej klasy nie tylko w zrozumieniu terminu paradoksu, ale również skłoniło nas do głębszych przemyśleń i rozważań. Dzięki interakcji prowadzącego wykład z uczniami poprzez wspólne dojście do rozwiązania danego problemu lub burzy mózgów wśród nas-młodzieży mogliśmy nie tylko biernie uczestniczyć w wykładzie, ale również brać w nim czynny udział. Poprzez kreatywne i ciekawe przeprowadzenie spotkania, byliśmy w pełni zainteresowani oraz nie mogliśmy się doczekać jego kontynuacji.

Milena Podlasek
Aleksandra Kostrzewa

Uczennice klasy 1b