XI WARSZAWSKIE DNI TECHNIKI

26.10.2022r. uczniowie klasy 3T wraz z opiekunem p. Adamem Gałachem wybrali się na XI Warszawskie Dni Techniki.

Celem wyjścia było między innymi:

  •   docenienie zawodu inżyniera i technika,
  •   zachęcenie młodzieży do nauki o technice,
  •  rozwój zainteresowań technicznych,
  •   uświadomienie atrakcyjności studiów technicznych,
  •   zapoznanie młodzieży z techniką w życiu miasta oraz funkcjonujących w nim ośrodków naukowych i przemysłowych,
  •   poszerzenie wiedzy o aktualnym stanie techniki i innowacyjności zastosowań technicznych.

Uczniowie uczestniczyli w ciekawych wykładach dotyczących współczesnej techniki i elektroniki.

Wszyscy uczniowie otrzymali upominki od organizatora. Uczniowi naszego Technikum Tomaszowi Zielińskiemu udało się wygrać grę planszową edukacyjną pt. WYNALAZCY, ODKRYWCY, PRZEMYSŁOWCY – autorstwa znanego polskiego projektanta gier planszowych – Przemysława Wojtkowiaka.