XII Warszawskie Dni Techniki

27.09.2023r. uczniowie klasy 4T wraz z opiekunem p. Adamem Gałachem wybrali się na XII Warszawskie Dni Techniki.

Tematami wiodącymi tegorocznej edycji były:

• nowa optoelektronika, fotowoltaika,

• obrabiarki sterowane numerycznie,

• mechatronika w pojazdach.

Celem wyjścia było między innymi:

• docenienie zawodu inżyniera i technika,

• zachęcenie młodzieży do nauki o technice,

• rozwój zainteresowań technicznych,

• uświadomienie atrakcyjności studiów technicznych,

• zapoznanie młodzieży z techniką w życiu miasta oraz funkcjonujących w nim ośrodków naukowych i przemysłowych,

• poszerzenie wiedzy o aktualnym stanie techniki i innowacyjności zastosowań technicznych.

Uczniowie wysłuchali wykładach pod nazwami:
– „Nowe materiały dla fotoniki” – dr inż. Mateusz Mrukiewicz.
– „Nowoczesne obrabiarki sterowane numerycznie” – mgr inż. Maciej Owczarek.
– „Mechatronika w pojazdach: „czarna skrzynka” – fakty i mity – dr hab. inż. Jerzy Mączak.

Wszyscy uczniowie otrzymali upominki od organizatora. Nasz uczeń Wiktor Zaremba wygrał voucher na auto elektryczne marki Hyundai na weekend.