XLVIII Olimpiada Wiedzy Technicznej

Terminy Olimpiady Wiedzy Technicznej w roku szkolnym 2021/2022:

Zawody I stopnia (szkolne) – 22.10.2021 r.
Zawody II stopnia (okręgowe) – 4.01.2022 r.
Zawody III stopnia (centralne) – 2.04.2022 r.

 

Szczegóły  u nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz na stronie: