Spotkania z rodzicami w roku szkolnym 2021/2022

UWAGA: w czasie ograniczeń spowodowanych pandemią spotkania z rodzicami  i dni otwarte odbywają się online według ustalonego harmonogramu. 

ZEBRANIA Z RODZICAMI

8 września 2021r.

17.00 Spotkanie Dyrekcji z rodzicami uczniów klas I.

17.30 Spotkanie wychowawców z rodzicami klas I i II. 

15 września 2021r.

17.00 Spotkanie Dyrekcji z rodzicami klas maturalnych (3GA. 3GB, 3GC, 3GD)

17.20 Spotkanie Dyrekcji z rodzicami klas maturalnych

(3GE, 3GF, 4T)

17.30 spotkanie wychowawców z rodzicami klas III i IV.

18.00 Rada Rodziców

27 października 2021r.

17.30 Zebranie z rodzicami online.

18.00 Dzień otwarty online.

15 grudnia 2021r.

17.30 Zebranie z rodzicami online

18.00 Dzień otwarty online

12 stycznia 2022r.

18.00 Rada Rodziców – podsumowanie pierwszego półrocza