Spotkania z rodzicami w roku szkolnym 2022/2023

1 września Klasy I

17:30 – spotkanie z Dyrekcją w auli szkolnej

17:50 – spotkanie z wychowawcami w wyznaczonych salach

8 września Klasy II, III i IV

17:00 – spotkanie Dyrekcji z rodzicami uczniów klas maturalnych w auli szkolnej

17:30 – spotkanie z wychowawcami w wyznaczonych salach

16 listopada Dzień otwarty – klasy I, II, III i IV

17:30 – indywidualne spotkania rodziców z nauczycielami

14 grudnia Klasy maturalne

17:30 spotkanie z wychowawcami w wyznaczonych salach

11 stycznia 17:30 – spotkanie rodziców klas I, II i III z wychowawcami w wyznaczonych salach

18:00 – dzień otwarty

19 kwietnia 17:00 – spotkanie Dyrekcji z rodzicami uczniów klas maturalnych w auli szkolnej 17:30 – zebranie rodziców klas maturalnych z wychowawcami w wyznaczonych salach

18:00 – dzień otwarty dla rodziców uczniów klas I-IV

7 czerwca Klasy I, II, III

17:30 – spotkanie z wychowawcami w wyznaczonych salach

18:00 – dzień otwarty