Spotkania z rodzicami w roku szkolnym 2023/2024

4 września Klasy I

17:30 – spotkanie z Dyrekcją w auli szkolnej a następnie spotkanie z wychowawcami w wyznaczonych salach

6 września Klasy II, III i IV

17:15 – spotkanie Dyrekcji z rodzicami uczniów klas maturalnych w auli szkolnej

17:30 – spotkanie z wychowawcami w wyznaczonych salach

29 listopada Dzień otwarty – klasy I, II, III i IV

17:30 – indywidualne spotkania rodziców z nauczycielami

20 grudnia Klasy maturalne

17:30 spotkanie z wychowawcami w wyznaczonych salach

Klasy I, II, III LO oraz 2t, 3t, 4t

18:30 spotkanie z wychowawcami w wyznaczonych salach

17 kwietnia 17:30 – spotkanie Dyrekcji z rodzicami uczniów klas maturalnych w auli szkolnej

17:45 – zebranie rodziców klas maturalnych z wychowawcami w wyznaczonych salach

18:00 – dzień otwarty dla rodziców uczniów klas I-IV

5 czerwca Klasy I, II, III i 4t

17:30 – spotkanie z wychowawcami w wyznaczonych salach

18:00 – dzień otwarty