Spotkania z rodzicami w roku szkolnym 2021/2022

ZEBRANIA Z RODZICAMI
20 kwietnia 2022r. Klasy pierwsze, drugie, trzecie po SP oraz 1-3 technikum
17:00 – zebranie z wychowawcami w wyznaczonych salach

17:30 – dzień otwarty

Klasy maturalne:
17:00 – spotkanie z Dyrektorem w auli szkolnej

17:30 – spotkanie z wychowawcami w wyznaczonych salach

18:00 – dzień otwarty

8 czerwca 2022r. 17.30 Spotkanie wychowawców z rodzicami klas – stacjonarnie.

18.00 Dzień otwarty – stacjonarnie.