Zebranie z rodzicami 15.09.2021 r.

Spotkanie Dyrekcji z rodzicami uczniów klas maturalnych odbędzie się w dwóch turach:

godzina 17.00 – spotkanie na auli Dyrekcji z rodzicami uczniów klas: 3ga, 3gb, 3gc, 3gd

godzina 17.20 – spotkanie na auli Dyrekcji z rodzicami uczniów klas: 3ge, 3gf, 4T

godzina 17.30 – zebranie z wychowawcami klas 3 i klas maturalnych  w salach.