ZOSTAŃ CZŁONKIEM PIERWSZEGO W POLSCE KLUBU DYSKUSYJNEGO „WIĘŹ”

„Więź” to wybitna marka na forum katolickich czasopism społeczno-kulturalnych. Założył je 61 lat temu Tadeusz Mazowiecki – pierwszy premier Trzeciej Rzeczypospolitej. Szkolny klub dyskusyjny jest inicjatywą autorską, pierwszą w Polsce. Zadaniem klubu jest otwarcie ucznia na szeroką dyskusję kulturalno-społeczną, zapoznanie się z najnowszymi trendami filozoficznymi, teologicznymi, kulturowymi i społecznymi. Celem klubu jest ukształtowanie młodej inteligencji otwartej na dialog, tolerancję, budowanie społeczeństwa obywatelskiego i szeroki wymiar kultury. Zajęcia będą czasem twórczej dyskusji.

Zajęcia będą odbywać się raz w miesiącu po lekcjach. Forma zajęć będzie następująca:

– comiesięczne spotkania dyskusyjne z udziałem gościa;

– spotkania z autorami tekstów;

– wizyty w redakcji Więzi przy ul. Trębackiej;

– warsztaty publicystyczne;

– kącik literacki;

– darmowe wyjścia raz w miesiącu do Filharmonii Narodowej (dla 10 osób w ramach współpracy z instytucją);

– możliwość publikacji swojego wiersza lub eseju w Więzi.

Członkostwo ma charakter otwarty, członek klubu nie jest zobowiązany do żadnych opłat. Członek klubu będzie posiadał kartę członkowską.

Skontaktuj się z ks. Damianem Wyżkiewiczem – szkolnym katechetą