EGZAMINY POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

Drodzy Uczniowie!

Przypominamy iż, egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie odbędą się w następujących terminach:

 

 KWALIFIKACJA ELM.05 – EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH:

09 stycznia 2023r., część praktyczna (180 minut) – godz. 9:00 – 12:00

13 stycznia 2023r., część pisemna (60 minut)           godz. 10:00 – 11:00

 

KWALIFIKACJA ELM.02  MONTAŻ ORAZ INSTALOWANIE UKŁADÓW I URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH 

13 stycznia 2023r., część pisemna (60 minut)           godz. 12:00 – 13:00

 

KWALIFIKACJA EE.22 –EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH:

09 stycznia 2023r., część praktyczna (180 minut) – godz. 9:00 – 12:00

 

Prosimy o zgłoszenie się na egzamin co najmniej 30 minut przed rozpoczęciem egzaminu i przyniesienie ze sobą:

 • dowodu tożsamości

oraz  przyborów:

 1. Egzamin część praktyczna
 • długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem)
 • kalkulator z funkcjami trygonometrycznymi i logarytmicznymi,
 • ołówek,
 • gumka,
 • linijka,
 • temperówka
 1. Egzamin część pisemna
 • długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem)
 • kalkulator prosty.