Lekcja w Muzeum Narodowym

11.06 klasa 2a, pod opieką p. Wioletty Jóźwiak, wybrała się do Muzeum Narodowego na lekcję : Sztuka klasycystyczna vs sztuka romantyczna. W trakcie zajęć uczniowie mogli zobaczyć przykłady dzieł malarskich reprezentujących sztukę oświeceniową i romantyczną. Na ich przykładzie i wykonując szereg ciekawych ćwiczeń, zaproponowanych przez prowadzącą, poznali cechy malarstwa oświeceniowego i romantycznego. To była pouczające doświadczenie!