Projekt Szkoła Badaczy

Projekt „Szkoła Badaczy”

W naszej szkole od 2019r. realizowany jest unijny projekt „Szkoła Badaczy”. Jego celem jest rozwijanie kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy poprzez organizację zajęć dodatkowych. Zapraszamy chętnych uczniów do wzięcia udziału w spotkaniach edukacyjnych. Poniżej umieszczamy harmonogram zajęć projektowych zarówno w Liceum jak i Technikum.