Tydzień nauk przyrodniczych

Zaczynając od pierwszego dnia wiosny 21. marca do 25. marca w naszej szkole trwał Tydzień Nauk Przyrodniczych. Tematem przewodnim tegorocznej edycji było ciśnienie w ujęciu fizycznym, chemicznym, biologicznym i geograficznym.

We wtorek tj. 22. marca mieliśmy okazję gościć pana Tomasza Zubilewicza, znanego prezentera pogody, a w przeszłości – nauczyciela geografii. Zaprezentował nam wpływ ciśnienia na pogodę i jej zmienność. Dowiedzieliśmy się również kilku ciekawostek z pracy prezentera pogody.

W środę 23. marca gościliśmy dwoje przedstawicieli grona akademickiego. Pierwszy prelekcję poprowadził pan dr Wojciech Lewandowski, pracownik Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Pasją dr Lewandowskiego są góry – każdy, kto choć raz był na jego wykładzie miał okazję się o tym przekonać. Zdobył wiele szczytów i przez wiele lat wspinał się na różne wysokości. Dzięki swojemu doświadczeniu dr Lewandowski mógł opowiedzieć nam o wpływie ciśnienia na funkcjonowanie organizmu człowieka w górach i na działalność ludzi w górach wysokich. Piękne zdjęcia autorstwa dr Lewandowskiego uświetniły jego wystąpienie.

Drugim, nie mniej znaczącym gościem, była pani dr Agnieszka Krogul-Sobczak z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Jako pracownik Zakładu Chemii Organicznej i Technologii Chemicznej pani dr wielokrotnie obserwowała wpływs ciśnienia na przebieg reakcji chemicznych oraz na otrzymane rezultaty. W bardzo przystępny sposób przedstawiła uczniom swoje obserwacje, obrazując je swoimi zdjęciami i nagraniami.

Nie tylko goście zewnętrzni przybliżyli nam zagadnienia związane z ciśnieniem. Także uczniowie klas trzecich przygotowali prezentację dotyczącą ciśnienia. Każda grupa omówiła jego znaczenie zgodnie z rozszerzeniem, które jest realizowane w klasie. Anna i Olga z klasy 3Pa mówiły o ciśnieniu pod kątem fizycznym, Bartosz i Krzysztof z klasy 3Pb – geograficznym, Zuzanna i Jan z klasy 3Pe – biologicznym oraz Natalia i Bartosz z klasy 3Pe – chemicznym. Swoją pracę ww osoby zaprezentowały na forum szkoły we wtorek 22.03.

Informacje dotyczące Tygodnia Nauk Przyrodniczych i zachęcających do konkursu nt. ciśnienia przygotowały w postaci plakatów uczennice klasy 3Pe.

W ostatnim dniu Tygodnia Nauk Przyrodniczych odbył się konkurs dotyczący ciśnienia. Udział wzięło 60 osób z klasy pierwszych, drugich i trzecich. Najwyższe wyniki otrzymali:

1. miejsce ex aequo Matylda Bieniak (1d) i Maksymilian Wojda (1a)

3. miejsce Krystian Fedorowicz (3Pa).