Wykład profesora dra habilitowanego Tomasza Wójcika „Nazizm. Przed i po (cztery wiersze)”

W ramach obchodów Tygodnia Kultury i Języka Polskiego uczniowie klas maturalnych mieli okazję uczestniczyć w wykładzie profesora dra habilitowanego Tomasza Wójcika – historyka literatury w Zakładzie Literatury XX wieku Instytutu Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, redaktora „Przeglądu Humanistycznego”, który przyjął zaproszenie do naszej szkoły.
Pan Profesor, w niezwykle interesujący sposób, opowiedział o czterech wierszach gigantów polskiej poezji: Wisławy Szymborskiej, Czesława Miłosza, Tadeusza Różewicza i Jarosława Iwaszkiewicza. Wykład: „Nazizm. Przed i po (cztery wiersze)” poruszył wyobraźnię i skłonił do refleksji nad kulturowymi i historycznymi obciążeniami, odsłonił głębię i prostotę poezji, która w sugestywny sposób opowiada o kondycji człowieka w relacjach z samym sobą, drugim człowiekiem i światem. Wykład spotkał się z ogromnym zainteresowaniem maturzystów, którzy niekończącymi się pytaniami zatrzymali Pana Profesora w naszych progach o ponad godzinę dłużej. Dziękujemy za przyjęcie naszego zaproszenia.