Informacje o pomocy materialnej

Drodzy Rodzice i Uczniowie!

Oto najważniejsze informacje dotyczące

pomocy materialnej w naszej Szkole:

1) termin składania wniosków o dofinansowanie do zakupu podręczników szkolnychod 1 do 9 września 2016 roku, szczegółowe informacje:

http://www.edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/pomoc-socjalna-dla-uczniow/10812-wyprawka-szkolna-w-roku-szkolnym-20162017

2) termin składania wniosków o stypendia i zasiłki szkolne:

od 1 do 15 września 2016 rokuszczegółowe informacje:

http://www.edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/pomoc-socjalna-dla-uczniow/6243-wnioski-o-przyznanie-stypendium-szkolnego-i

 

Msza święta z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2016/2017

Zapraszamy wszystkich nauczycieli, rodziców i uczniów

w najbliższy wtorek, 6 września,

na godzinę 13.00 do Kościoła św. Krzyża

na Mszę Świętą inaugurującą rok szkolny 2016/2017. 

 

Inauguracja roku szkolnego 2016/2017

     

 Nauka to pokarm dla rozumu.

                Lew Tołstoj

 


Serdecznie zapraszamy na

uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2016/2017,

 która odbędzie się

1 września 2016 roku (czwartek)

wg następującego harmonogramu:

godz. 10.00 - rozpoczęcie roku szkolnego w auli dla klas pierwszych Liceum i Technikum;

godz. 11.00 - spotkania z wychowawcami w salach lekcyjnych (klasy drugie i trzecie Liceum oraz Technikum, klasa IV Technikum).

 

Podręczniki na rok szkolny 2016/2017

Szczegółowy wykaz podręczników na rok szkolny 2016/2017

dla wszystkich klas Liceum i Technikum znajduje się w zakładce

Dla uczniów: Podręczniki szkolne.

 

Oferta stypendialna m.st. Warszawy

Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II

(termin składania wniosków do 1 sierpnia):

http://www.centrumjp2.pl/stypendia-im-jana-pawla-ii/stypendia-informacje-szczegolowe/

 

Stypendia Prezydenta m.st. Warszawy SAPERE AUSO

(termin składania wniosków do 31 sierpnia):

http://www.edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/stypendia/10696-stypendia-edukacyjne-prezydenta-mst-warszawy-sapere-auso-za

 

Edukacyjna baza stypendialna:

www.mojestypendium.pl

 

Dla rodziców

Media

Certyfikaty