czerwiec 2022

ŚWIADECTWA MATURALNE

Zapraszamy do odbioru świadectw, aneksów i informacji o wynikach egzaminu maturalnego do sekretariatu we wtorek, 05 lipca 2022 roku od godz. 10:00

Akcja Żonkile

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w tegoroczną akcję żonkile organizowaną przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.