Idź, biegnij, jedź po wygraną!!!

Licząc na świetną zabawę, emocjonującą rywalizację sportową oraz poczucie wspólnoty w dążeniu do jak najlepszych wyników, nauczyciele wychowania fizycznego zapraszają do udziału w WYZWANIU: Idź, biegnij, jedź po wygraną!!!

Termin: 01 – 14.03.2021 r.

Wyzwanie skierowane jest do młodzieży, nauczycieli i pracowników szkoły.

Z potrzeby ruchu, współzawodnictwa, w trosce o zdrowie i poprawę samopoczucia zapraszamy do udziału w rywalizacji indywidualnej i grupowej.

Aplikacja MapMyWalk zliczy spalone przez uczestników kalorie.

Zwycięzcy otrzymają super nagrody!