Lekcja wf w ramach projektu Mistrzynie w Szkołach

W dniu 6 października dziewczęta z klasy 3d wraz z p. Urszulą Ostaszewską udały się do LXII LO Mistrzostwa Sportowego im. Generała Broni Władysława Andersa na organizowanego przez Fundację Otylii Jędrzejczak.
Przed rozpoczęciem zajęć otrzymałyśmy dedykowane koszulki oraz gumę do ćwiczeń, a następnie rozpoczęłyśmy intensywnie ćwiczyć przy muzyce, począwszy od rozgrzewki, poprzez ćwiczenia z gumą, aż do końcowego rozciągania. Zdobyłyśmy przydatną wiedzę jak poprawnie robić ćwiczenia, które możemy robić w domu. Po zakończonej 45 minutowej lekcji wf-u miałyśmy okazję zadać pytania z różnych dziedzin czterem Mistrzyniom Sportu – Otylii Jędrzejczak, Joannie Jędrzejczyk, Joannie Jóźwik oraz Natalii Czerwonce. Na końcu spotkania otrzymałyśmy worki z bidonami oraz dyplomy. Podczas całej wycieczki towarzyszyła nam dobra atmosfera.