Młodzieżowy strajk klimatyczny

Nasi uczniowie, biorący udział w wielu akcjach Wolontariackich, tym razem uczestniczyli w Młodzieżowym Starajku Klimatycznym. Jesteśmy dumni z Naszych uczniów, że tak ważny temat nie jest im obojętny. Realacja wraz ze zdjęciami poniżej.

W miniony piątek, a więc 24 września bieżącego roku odbył się w Warszawie, a takze wielu innych miastach w Polsce Młodzieżowy Strajk Klimatyczny, łączący nas ideowo z innymi młodymi pikietujacymi na całym swiecie w obronie Planety. Rzesze ludzi wyraziły w ten sposób swój sprzeciw wobec osiągnieć cywilizacyjnych, których ceną jest globalne ocieplenie i wiele innych, nieprzyjaznych naturze zjawisk. Manifestacja miala charakter pokojowy, choć w wypowiedziach młodych prelegentów dominowała determinacja, a hasła na transparentach nawoływały do podjecia radykalnych działań, zmierzających do zmiany obecnego stanu wód, gleby czy powietrza. Hasłami przewodnimi byly:✅klimat ponad wszelkimi podziałami;✅strach oddychać;✅czyste kominy dla zdrowej rodziny, ✅planety B nie będzie;✅wspolne dzialanie albo wspólne wymieranie. Jednak przepełnia nas nadzieja, że inny świat jest możliwy. Optymistyczna postawa i przyjazna atmosfera to nasze hasła.