Procedury organizacji pracy i postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów prawnych obowiązujące od 1 września 2020 r. w Zespole Szkół nr 22 im.Emiliana Konopczyńskiego w czasie zagrożenia epidemicznego

Procedury_funkcjonowania_ZS_nr_22_-_COVID.docx​​​​​​​