Uroczyste podsumowanie projektu „Zrozumieć znane, dostrzec nieznane – jak geografia tłumaczy świat”

Dwudziestego stycznia w naszej szkole odbyło się uroczyste podsumowanie ogólnopolskiego projektu „Zrozumieć znane, dostrzec nieznane – jak geografia tłumaczy świat”, sfinansowanego ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Kultury i Edukacji pt.: „Nauka dla społeczeństwa”. Nasza szkoła była jedną z 16 szkół z całej Polski wytypowanych do udziału w projekcie.

Zajęcia zorganizowane przez Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW odbywały się od września 2022 roku do stycznia 2023 roku i obejmowały 18 godzin zajęć zdalnych oraz 2 godziny stacjonarnych zajęć podsumowujących.

W ramach zajęć zrealizowano cztery bloki tematyczne:

  • Czy klimat miasta można „poprawić”
  • Masz jakiś problem? Nie jesteś sam!
  • Plantacyjna „gorączka złota”. Globalne zmiany w rolniczym użytkowaniu ziemi.
  • Czy tracimy lód pod nogami?

W projekcie wzięli: Pola Bazela, Marta Bogdańska, Alicja Chabiera, Karolina Ćwik, Agata Gralec, Laura Jacks, Maria Jaszczerska, Karolina Kopycka, Tadeusz Kucza-Kuczyński, Franciszek Lempkowski, Magdalena Mechelewska, Karolina Nowak, Amelia Nowakowska, Anna Paluch, Wiktoria Podsiadły, Iga Ptak, Oliwia Smolińska, Magdalena Szcześniak, Jagoda Tokarska, Nicole van Triet, Karolina Żochowska.

Na uroczystości obecni byli Zastępca Burmistrza Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy pan Paweł Martofel, pracownik Biura Edukacji dzielnicy Warszawa Śródmieście. pani Agnieszka Gajownik oraz goście z Wydziału Geografii Uniwersytetu Warszawskiego dr Anna Dudek i dr Bożena Kicińska.

Za udział w projekcie uczniowie otrzymali drobne upominki od organizatora projektu.