Anna Kuczyńska

Dance Ma Sens

Dwudziestego piątego marca odbyła się VIII edycja konkursu Dance Ma Sens, w którym z sukcesami wzięły udział nasze uczennice.